Misyon:

İnsanlığı hayra davet etmek, iyiliği teşvik edip kötülüğe mani olmak

Vizyon:

Eğitim alanında başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm insanlığın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak; ayrım gözetmeksizin tüm muhtaçların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan nispetince katkıda bulunmak.