Vakfin Kuruluşu

Hayra Davet Vakfi 7 Temmuz 2015 yılında, Istanbul’da kuruldu.

Vakfın Amacı

Ülkemizin birlik ruhu içinde var olup yükselmesi, insanımızın huzur ve güven içinde başı dik olarak geleceğe bakması, milletimizin moral, hukuk, iktisat, teknoloji ve bilim alanlarında ileriye gitmesi için çalışmak;

Toplumumuzun tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri ile ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak;

Ait olduğumuz medeniyet mirasının ışığında maddi, manevi, bilimsel öğretim, eğitim ve araştırmalara destek vermek; böylece, ülkemizin ve halkımızın maddî ve manevî gelişimine katkıda bulunmak ve sıralanan bu amaçları gerçekleştirmek üzere gerekli diğer tüm faaliyetleri yapmaktır.